Оптимально рекомендована норма внесення 10 кг/га за вегетаційний період. Максимальна одноразова норма внесення, що економічно доцільна – 5 кг/га. Кількість операцій з внесення може дорівнювати кількості технологічних операцій з використанням обприскувача
Стадія Мета обробітку Рекомендована норма ОМД Примітка
Обробка насіння Забезпечення дружніх сходів та розвитку потужної кореневої системи 5 кг на одну тону насіння За рахунок фунгіцидної дії ОМД «ДоброДІЙ» можливе зменшення норми витрати протруйника
Фаза 3-4 листків Активізація морфофізіологічних процесів, захист від стресових факторів, в т.ч. забезпечення посухостійкості рослин 2-5 кг/га
Фаза 7-10 листків початок бутонізації Якісне поліпшення процесів формування та розвитку зерен, збільшення олійності та натуральної ваги Додатково рекомендовано додати «ДоброДІЙ-Бор», з розрахунку 1-2 л/га, та «ДоброДІЙ-Цинк-Мідь», з розрахунку 0,5-1 л/га