Оптимально рекомендована норма внесення 10 кг/га за вегетаційний період. Максимальна одноразова норма внесення, що економічно доцільна – 5 кг/га. Кількість операцій з внесення може дорівнювати кількості технологічних операцій з використанням обприскувача
Стадія Мета обробітку Рекомендована норма ОМД Примітка
Обробка насіння Забезпечення дружніх сходів та розвитку потужної кореневої системи 5 кг на одну тону насіння При одночасному обробітку ризоторфінами за рахунок гарної дії ОМД «ДоброДІЙ» в якості прилипача, азотофіксуючі препарати добре утримуються на поверхні насінин
Фаза 3-5 листків Активізація морфофізіологічних процесів, захист від стресових факторів, в т.ч. за безпечення посухостійкості рослини 2-5 кг/га Додатково рекомендовано додати «ДоброДІЙ-Бор», з розрахунку 0,3-0,5 л/га, та «ДоброДІЙ-Цинк-Мідь», з розрахунку 0,3-0,5 л/га
Початок бутонізації Якісне поліпшення процесів формування та розвитку зерен Додатково рекомендовано додати «ДоброДІЙ-Бор», з розрахунку 0,5-1 л/га, та «ДоброДІЙ-Цинк-Мідь», з розрахунку 0,3-0,5 л/га
Початок формування бобів Продовження вегетації для наростання більшої маси бобів, покращення якісних характеристик Додатково рекомендовано додати «ДоброДІЙ-Бор», з розрахунку 0,3-0,5 л/га, «ДоброДІЙ-Цинк-Мідь», з розрахунку 0,3-0,5 л/га. При вирощуванні піздньоспілих сортів та гібридів сої слід приймати до ваги, що ця операція може призвести до переносу строків збирання, і, як наслідок, /за рахунок продовження вегетації культури/, ускладнення жнив