ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ

Проблема захисту рослин від багатьох хвороб та шкідників значною мірою вирішується за рахунок протруєння насіння спеціальним препаратами. Процес протруєння вважається екологічно прийнятним способом хімічного захисту, який відповідає критеріям охорони навколишнього середовища. В даному разі, обробку насіння засобами захисту, вельми доречно, об’єднати з передпосівною обробкою насіння комплексом мікроелементів та стимуляторами, оскільки сходи є надважливою фазою онтогенезу рослин. Затримка фази сходів збільшує ступінь ураження хворобами та шкідниками. Посіви формуються зрідженими та вразливими до бур’янів. Тому передпосівна обробка насіння разом з протруювачами – простий але важливий інструмент для формування майбутнього урожаю при цьому важлива вдала комбінація залізо, мідь, вкрай важливі для активізації ферментних процесів проростання та росту коренів. Комбінація мікроелементів з протруйником підвищує фунгіцидну активність, знімає як пестицидний, так і зовнішній стрес.

Вдала композиція ОМД «ДоброДІЙ», що містить у собі не тільки збалансований набір елементів живлення, необхідних для якісного життя, а й оригінальні природні багатовекторні стимулятори росту, призводить до синергізму дії цих компонентів. Так, стимулятори росту рослин, які входять до складу ОМД «ДоброДІЙ», здатні стимулювати сходи насіння одночасно із протруюванням не тільки агротехнічно, але і економічно. Цей обґрунтований прийом, який при незначних витратах забезпечує високу віддачу урожайності та якості продукції

Кліматичні зміни останніх десятиліть, м’які та теплі осінні місяці сприяють продовженню вегетації переростанню посівів, що може призвести до зниження врожайності та загибелі озимих культур. Переростанню сприяють не тільки тепло, але й ранній посів озимих, а також високий вміст початкового азоту в орному шарі (який утворюється за рахунок поживної мульчі). З одного боку, без стартового азоту посіви залишаються на зиму ослабленими, з іншого боку – азот і тепло стимулюють процеси активного росту. Як можна стримати або пригальмувати вегетативний розвиток на полях, схильних до переростання? Фахівці радять у таких випадках застосовувати восени інгібітори росту, проте варто звернути увагу на те, що інгібітори, як правило, працюють, безпосередньо, лише на скорочення довжини міжвузля, а не на гальмування вегетативного розвитку в цілому

Не тільки стримати вегетативний розвиток, але переорієнтувати рослину з білкового (процеси росту) на вуглеводний синтез (накопичення цукрів та амінокислот) допоможе осіннє підживлення озимих культур органо-мінеральним добривом «ДоброДІЙ», яке, зокрема, характеризується достатнім вмістом легкодоступного азоту (вкрай необхідного при нестачі вологи), магнію, калію, сірки, та всіх необхідних мікроелементів.

ОТЖЕ ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ
ОЗИМИХ КУЛЬТУР
ЗА ДОПОМОГОЮ ОМД «ДОБРОДІЙ»
ВОСЕНИ У ФАЗУ КУЩЕННЯ – ЦЕ:

гальмування вегетативного росту; підвищення продуктивного кущення; запобігання абортації рослинами продуктивних стебел та збільшення кількості члеників майбутнього колоса; збільшення вмісту цукрів, водорозчинних білків, амінокислот, в результаті чого рослини краще переносять осінню засуху; підвищення зимостійкості, а рахунок збільшення вмісту «зв’язаної кількості води»; поліпшення фітосанітарного стану посівів.