ДОРОДІЙ-ЦИНК-МІДЬ

ВЛАСТИВОСТІ ЦИНКА ТА МІДІ, ЩО МАЮТЬ ВАЖЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИН:

ЧОМУ ВАРТО, ТАК РЕТЕЛЬНО, СЛІДКУВАТИ ЗА ЖИВЛЕННЯМ ЦИНКОЗАЛЕЖНИХ РОСЛИН

Сільськогосподарські культури розрізняють між собою як за вмістом цинку в одиниці сухої маси, так і по виносу з урожаєм певної кількості цинку з одиниці площі. За звичай дикі рослини містять більше цинку, ніж культурні, бобові – більше, ніж інші, молоді - більше, ніж старі. Вміст цинку в рослинах залежить і від умов вирощування сільськогосподарських культур. При нормальному живильному режимі цинк, що надходить у рослини, концентрується переважно в точках росту, в молодих листах та генеративних органах, а головне – у зародках насінин. Недолік цинку в живильному середовищі особливо помітний, тому що його велика кількість зосереджена в кореневій системі, особливо при низьких температурах та зменшенні сонячної інтенсивності, дещо менша кількість - у стеблі, ще менше – у листі. Цинк входить до активних центрів ферментів, безпосередньо бере участь у синтезі хлорофілу. Вплив цинку на ріст рослин здійснюється через його контроль синтезу амінокислоти триптофану, яка є попередником ауксину – регулятора росту. Цинк регулює синтез білка, завдяки його впливу на метаболізм нуклеїнових кислот і зокрема РНК.

При нестачі цинку зменшується вміст сахарози та сухої речовини в плодах томатів, цитрусових та інших рослин, у той же час збільшується відносна частка редукованого цукру. Цинк відіграє важливу роль в азотному обміні рослини. При нестачі цинку в тканинах рослин різко підвищується вміст нітратів, вільних амінокислот та амінів, зменшується кількість білків. Вирівнювання цинку в живильному середовищі впливає на фосфорний обмін у рослинах. У рослинах, які потерпають від нестачі цинку фосфор акумулюється переважно в неорганічній формі, як у кореневій системі, так і в надземних органах, при цьому зменшується біосинтез білка, порушується процес біосинтезу регуляторів росту. Недостатня кількість цинку найчастіше спостерігається на піщаних, супіщаних, а також на карбонатних ґрунтах. Потреба у цинку особливо підвищується при високих температурах.

Харакретрною ознакою дефіциту цинку є затримка росту, міжжилковий хлороз та утворення дрібного листя. Пізніше на листках з’являються некрози, які набувають пурпурного забарвлення. При цинковому голодуванні мало закладається плодових бруньок нестача цинку негативно позначається на утворенні насіння при цьому в листках і коренях накопичуються фенольні сполуки, фітостероли та лецитини, що веде до зменшення вмісту крохмалю

Достатня кількість живлення цинком, при різкій температурі, не піддає дихання рослин коливанням. І це є однією з причин жаро- та морозостійкості рослин.

У метаболізмі рослини цинк виконує напівфункціональні ролі. Він виявляє як прямий, так і непрямий вплив на фотосинтез, дихання рослин, біосинтез хлорофілу та регуляторів росту, фосфорний, азотний та вуглеводний обміни. Доведено сприятливий вплив цинку на біосинтез хлорофілу та реакцію фотосинтезу.

РІЗНІ ВИДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, А ІНОДІ Й ДЕЯКІ СОРТИ, МАЮТЬ РІЗНІ ПОТРЕБИ В ЦИНКУ:

Цинк входить до активних центрів ферментів, безпосередньо бере участь усинтезі злориду, вплив цинку на ріст рослин здійснюється через його котроль синтезу амінокислоти триптофану, яка є попередником.

Оперативно та ефективно відкоригувати живлення у цинкозалежних рослинах та суттєво підвищити їх урожайність дозволяє застосування добрива «ДоброДІЙ-Цинк-Мідь», з вмістом активних цинку (до 150 г/л) та міді (14 г/л), яке випускається у рідкій формі та у зручній для застосування пластиковій тарі. Застосування компоненту разом з ОМД «ДоброДІЙ» додатково дозволяє значно знизити ураження рослин грибковими захворюваннями, підвищити цукристість плодових і ягідних культур, покращити посухо-, жаро- та холодостійкість рослин. Залучення у добриво іонів міді дозволяє не тільки посилити ефективність застосування цинку, за рахунок сумісної синергічної дії, але й створити це одну фунгіцидну «лінію оборони» від хвороб. Перед застосуванням препарат необхідно перевірити на сумісність з іншими препаратами, що використовуються в баковій суміші.