ДОБРОДІЙ-КОМФОРТ МІДЬ

«ДоброДІЙ-Комфорт Мідь» - це багатокомпонентний мікроелементний препарат основним призначенням якого є боротьба з бактеріальними захворюваннями рослин та захворюваннями, що викликаються несправжніми грибами -патогенами.

Висока ефективність препарату, по відношенню до широкого видового спектру найбільш поширених патогенів зернових, зернобобових, овочевих, фруктових та декоративних рослин, обумовлена бактерицидною дією іонів міді, синергічно посиленою дією іонів срібла та йоду

Тільки з діючих речовин такого класу стало можливим створення препарату, який проявляє значну бактерицидну дію на фітопатогени і одночасно є елементом живлення рослин. «ДоброДІЙ-Комфорт Мідь» це перший у світі, не маєючий аналогів, препарат нового покоління на основі іонів міді (Cu), срібла (Ag) і йоду (I), які мають перевірену пролонговану багатовекторну дію.

ПРЕПАРАТ ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ НА РИНОК У ТАРАХ:

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА «ДОБРОДІЙ-КОМФОРТ»

x

Йод(I)  , що входить до складу препарату, порушує обмінні процеси збудників. Проникаючи в протоплазму клітин, йод взаємодіє з аміногрупами білків, пригнічує життєво важливі ферментні системи, блокує дихальні ферменти бактерій. При взаємодії йоду з водою у протоплазми клітин утворюється активний кисень, який має сильну окислювальну та згубну дію на бактерії і грибки.

x

Мідь (Cu)  активно реагує з ліпопротеїновими і ферментними комплексами клітин патогенів, викликаючи незворотні зміни (коагуляцію) протоплазми. Проникаючи в клітини, іони міді взаємодіють з різними ферментами, які містять карбоксильні, імідазольні і тіольні групи, та пригнічують їх активність. При цьому, перш за все, відзначаєтся зниження процесів, що входять в дихальний цикл. Також іони міді викликають неспецифічну денатурацію білків. 

x

Дія срібла (Ag) є контактним фунгіцидом, активно реагує з ліпопротеїновими і ферментними комплексами клітин патогенів, викликаючи незворотні зміни (коагуляцію) протоплазми. Іони міді, які надійшли в клітини, взаємодіють з різними ферментами, які містять карбоксильні, імідазольні і тіольні групи, і пригнічують їх активність. При цьому, перш за все, відзначено зниження процесів, що входять в дихальний цикл. Також вони викликають неспецифічну денатурацію білків. Крім того, мідь відіграє специфічну роль у харчуванні рослин: регулює фотосинтез і формування у рослині інгібіторів росту, водний обмін і перерозподіл вуглеводів входить до складу ферментів, підвищує стійкість до вилягання і сприяє морозо-, жаро- та посухостійкості рослин. Більшість функцій міді у рослинах пов'язано з її безпосередньою участю у ферментативних окислювально-відновних реакціях.

Склад препарату «ДоброДІЙ-Комфорт Мідь» доповнений ще 15 біогенними, важливими для рослин мікро - і ультрамікроелементами (Mg, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, La, Ni, V, Ti, Se, Ge, Si, Ce і B) - хелатувані природними ді-і трикарбоновими органічними кислотами - лимонної, бурштинової, винної і яблучної. Дані елементи підвищують біологічну активність багатьох ключових ферментів, відповідальних, як за активність проростання насіння, так і за процеси фотосинтезу, біосинтезу білків, вуглеводів, ліпідів, а також ферментів захисної і антиоксидантної системи рослини.

Препарат є також потужним стресопротектором - сприяє підвищенню стійкості рослин до умов посухи, для озимих культур безсніжних заморозків. У схильних до стресу рослин препарат активізує адаптивні процеси, а в післястресовий період забезпечує більш високу збереженість і продуктивність рослин.

При виникненні несприятливих умов - механічних пошкоджень: викликаних градом, суховієм, застосуванням агротехніки, а також різкими перепадами температур або рясними опадами, відбувається значне пригнічення рослин і створюється сприятлива основа для розвитку фітопатогенних інфекцій. Саме в таких ситуаціях максимально проявляються унікальні якості препарату «ДоброДІЙ-Комфорт Мідь», він пригнічує особливо активні в ці періоди фітопатогени, при цьому одночасно живить біодоступними елементами рослини, не надаючи на них токсичної дії і мобілізуючи їх захисні механізми

Крім того, такі елементи в складі препарату, як магній (Mg), цинк (Zn), кобальт (Co), селен (Se) і церій (Ce), виявляють допоміжний антипатогенний та антивірусний вплив

Найбільш поширені і шкідливі в Україні та в світі бактеріальні фітопатогенні збудники: Pseudomonas syringae, Pseudomonas fluorescens, Pectobacterium carotovorum, Xanthomonas campestris, Clavibacter michiganensis, Agrobacterium tumefaсiens, Pseudomonas syringae і інші, виявляють до препарату високу чутливість.

Штучне зараження моркви Agrobacterium tumefaciens, штамм 8628

Стан моркви після контрольної обробки препаратом «ДоброДІЙ-Комфорт Мідь» перед зараженням Agrobacterium tumefaciens, штамм 8628

БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ НА ВІДМІНУ ВІД ФІТОПАТОГЕНІВ ДОСЯГАЄ 90%, ЩО НЕ ПОСТУПАЄТЬСЯ ДІЇ ВІДОМИХ ПРЕПАРАТІВ ХІМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ.

Після пошкодження градом рослин томатів, почалося поширення зараження бактеріальними інфекціями

Уражені рослини томатів до обробки

Уражені рослини томатів після обробки препаратом «ДоброДІЙ-Комфорт Мідь». Рослини через 7 днів після обробки препаратом

Після пошкодження градом рослин томатів, почалося поширення зараження бактеріальними інфекціямиПошкоджені рослини за допомогою препарату «ДоброДІЙ-Комфорт Мідь» повністю відновилися

Препарат значно підвищує імунітет рослин, що також багаторазово знижує ризик уражень. Крім того, при профілактичних обробках можливе використання менших доз (150-200 мл/га), ніж при випадках уражень сільськогосподарських культур фітопатогенними інфекціями, що вимагає використання більш високих доз не менше 400 мл/га. Використання препарату дозволить знизити витрати на пестициди при обробці насіння і вегетуючих рослин до 30-50%

Таким чином препарат «ДоброДІЙ-Комфорт Мідь» характеризується пролонгованими специфічними регуляторними властивостями, які здатні індукувати стійкість рослин до захворювань, а також підвищити якість і врожайність сільськогосподарських культур .

ефективний в боротьбі та профілактиці проти основних захворювань рослине

володіє потужними антистресовими, росто- та імуностимулюючими властивостями

екологічно безпечний, не має згубного впливу на екологічну систему та безпечний для людини

не викликає звикання патогенної мікрофлори до діючих речовин продукту

є економічно більш ефективним в порівнянні з продуктами аналогічного призначення

ПЕРЕВАГИ

ДОБРОДІЙ-КОМФОРТ МІДЬ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА «ДОБРОДІЙ-КОМФОРТ МІДЬ»

Культура Позакореневі внесення (профілактичні та лікувальні )
Фаза мл/га Кількість внесень
Зернові Кущення, вихід у трубку – прапорцевий лист, фаза колосіння – початок цвітіння, налив 200-400 2-3
Ріпак 4-6 листків, відновлення вегетації, бутонізація, налив 200-400 2-4
Соя 2-3 трійчастих листки, бутонізація та початок достигання бобів 200-400 2-3
Кукурудза 3-7, 9-11 листків, викидання волоті 200-400 2-3
Соняшник 4-5 пар справжніх листків, через 14 днів 200-400 2-3
Цукровий буряк Змиканння рослин в рядках, міжряддях, через 14 днів та за 30 днів до збирання 200-400 3-5
Овочеві культури 3-4 листки (розсада), через 10-14 днів після попереднього обробітку 200-400 2-6
Виноград, плодові дерева Весною, одночасно з фітосанітарними обробітками, по завершенню цвітіння, через 2 тижні після попереднього обробітку 200-400 3-6