ДОБРОДІЙ-КОМФОРТ

Мікроелементний препарат з властивостями системно-контактного фунгіциду широкого спектру дії для захисту зернових, зернобобових, овочевих, фруктових та декоративних культур від найбільш поширених грибкових захворювань: альтернаріозу, фузаріозу, церкоспорозу, іржавої плямистості, пероноспорозу, септоріозу, борошнистої роси, аскохітозу, антракнозу, жовтої і бурої іржі, гельмінтоспоріозу, парші, плодової гнилі та різних плямистостей. Препарат проявляє значну бактерицидну і інсектицидну дію на фітопатогени і одночасно є елементом живлення рослин.

Висока ефективність препарату по відношенню до широкого видовому спектру найбільш поширених патогенів обумовлена фунгіцидною дією іонів сірки і йоду, посилених дією алюмінію, нікелю і ванадію.

ПРЕПАРАТ ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ НА РИНОК У ТАРАХ:

БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ НА ВІДМІНУ ВІД ФІТОПАТОГЕНІВ ДОСЯГАЄ 90%, ЩО НЕ ПОСТУПАЄТЬСЯ ДІЇ ВІДОМИХ ПРЕПАРАТІВ ХІМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ.

x

Нікель (Ni) має сильну лікуючу контактну дію, у якості інгібіторахітинази (ферменту хітин-деградації) збудників грибних захворювань. Особливо ефективний у боротьбі з іржею злакових. Нікель також системно впливає на стійкість рослин до хвороб за допомогою стимуляції вторинних метаболітів (азотовмісних продуктів, фенолів і терпенів), які відіграють важливу роль в захисті рослини від хвороб і шкідників. Нікель впливає на виробництво ацетил-КоА, який бере участь в синтезі кожної з цих категорій антіпатогенних агентів, на кількісний і якісний склад даних речовин. Ni також присутній в деяких ферментних системах, які метаболізують цукри. Нікель є незамінним компонентом ферменту уреази і, отже, може споживатися бульбами бобових рослин, в яких цей елемент переноситься від коренів в надземну частину у формі уреідів. Було відзначено, що особливо чітко стимулюючий ефект нікелю позначається на нітрифікації і мінералізації сполук азоту. Ni може проявляти антибактеріальні якості через пошкодження ДНК (хромосом) патогенів.

x

Ванадій (V) має системну дію, каталізує процеси фіксації молекулярного азоту, а в якості носія N2 він частково заміщає молібден, збільшує інтенсивність процесів фотосинтезу і дихання. V входить до складу порфіринів і гемопротеїнів, позитивно впливає на активність каталази і нітратредуктази. Високі концентрації сполук ванадію інгібують фотосинтез ціанобактерій.

x

Сірка (S) має фунгіцидну, акарицидну і інсектицидну контактну дію. Фунгіцидність сірки обумовлена продуктами її відновлення або окислення. Сірка є акцептором водню і сприяє порушенню нормального перебігу реакцій гідрування/дегідрування, пригнічує ферменти дихання - поліфенолоксидазу та інші. Елементарна сірка, пов'язуючи метали, що входять до складу ферментів (цинк, мідь, залізо, марганець), утворює сульфіди, порушує метаболізм грибків, викликаючи їх загибель. Сірка пригнічує розвиток збудників борошнистої роси, а також стримує поширення парші яблуні і груші.

x

Алюміній (Al) має системну дію, стимулюючи захисну реакцію рослини-господаря і викликає синтез фенольних сполук і фітоалексіноподібних речовин, що грають важливу роль у прояві фунгіцидного ефекту. Накопичуючись, вони перекривають шлях до клітин рослини і перешкоджають проникненню гриба в тканини рослини. При контактній дії іонів алюмінію пригнічується ріст міцелію, осідаючих білки клітин патогенів. Ефективний проти фікоміцетів (помилкової борошнистої роси різних культур, кила капусти, раку картоплі, гнилі плодів і овочів) і пероноспорових грибків (пероноспороз цибулі, бактеріоз огірків таін.). Антибактеріальний ефект алюмінію проявляється у зниженні вмісту позаклітинного білка і зміні морфології клітинної стінки бактерій.

x

Йод (І), який входить до складу препарату, порушує обмінні процеси збудників. Проникаючи в протоплазму клітин, йод взаємодіє з аміногрупами білків пригнічує життєво важливі ферментні системи, блокує дихальні ферменти бактерій. При взаємодії йоду з водою, протоплазми клітин утворюють активний кисень, який спричиняє сильну окисну і згубну дію.

Препарат є потужним стресопротектором - сприяє підвищенню стійкості рослин до умов посухи, безсніжних заморозків і засолення ґрунтів. У схильних до стресу рослин препарат активізує адаптивні процеси, а в післястресовий період забезпечує більш високу збереженість і продуктивність рослин.

Крім того, такі елементи в складі препарату, як магній (Mg), цинк (Zn), кобальт (Co), селен (Se) і церій (Ce) виявляють допоміжний антипатогенний вплив.

ефективний в боротьбі з основними захворюваннями рослин, а також при їх профілактиці

діє на патогени, резистентні до хімічних засобів захисту

володіє потужними антистресовими, росто- і імуностимулюючими властивостями

екологічний, не надає згубного впливу на екологічну систему та безпечний для людини

не викликає звикання патогенної мікрофлори до діючих речовин препарат

є дешевшим в порівнянні з хімічними фунгіцидами, при цьому не поступається їм в ефективності

ПЕРЕВАГИ

ДОБРОДІЙ-КОМФОРТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

До обробки
ДоброДІЙ-Комфорт

Після обробки
ДоброДІЙ-Комфорт

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА «ДОБРОДІЙ-КОМФОРТ»

Культура Позакореневі внесення (профілактичні та лікувальні )
Фаза мл/га Кількість внесень
Зернові Кущення, вихід у трубку – прапорцевий лист, фаза колосіння – початок цвітіння, налив 150-250 2-3
Ріпак 4-6 листків, відновлення вегетації, бутонізація, налив 150-250 2-4
Соя 2-3 трійчастих листки, бутонізація та початок достигання бобів 150-250 2-3
Кукурудза 3-7, 9-11 листків, викидання волоті 150-250 2-3
Соняшник 4-5 пар справжніх листків, через 14 днів 150-250 2-3
Цукровий буряк Змиканння рослин в рядках, міжряддях, через 14 днів та за 30 днів до збирання 150-300 3-5
Овочеві культури 3-4 листки (розсада), через 10-14 днів після попереднього обробітку 150-300 2-6
Виноград, плодові дерева Весною, одночасно з фітосанітарними обробітками, по завершенню цвітіння, через 2 тижні після попереднього обробітку 150-350 3-6