Головною ознакою ОМД «ДоброДІЙ» є яскраво виражена синергічна дія усіх його складових. За рахунок правильно підібраних компонентів та їх пропорційпродукт успішно працює на усіх культурах, не потребуючи спеціальних рецептур для кожного виду рослин

ОМД створено на базі оригінального регулятора росту, який є продуктом життєдіяльності спеціально підібраних грибів-ендофітів, що працюють у симбіозі. Це дозволяє значно посилити дію регулятора у порівнянні з традиційними аналогічними регуляторами. Дію регулятора росту посилено спеціальною витяжкою з сухого гумату калію з додатковим насиченням природними амінокислотами

Комплекс посилено хелатами металів, створеними за нанотехнологіями з надчистих металів у поєднанні з карбоксильними залишками природних кислот, які (на відміну від штучних хелатантів типу ЕДТА, ОДТФ та інші, що мають накопичувальну токсичну дію) повністю споживаються ризосферними мікроорганізмами. Використання металів у наноформі дозволяє досягти швидкого мембранотропного ефекту (безпосереднього проникнення іонів металів у клітини). Це, зокрема, дозволяє не тільки працювати на врожай, але і значно покращувати фітогормональний стан ґрунтів на майбутнє

Комплекс створено на базі рідких природних компонентів з великим вмістом магнію, додатково посилено біологічно активними сполуками азоту, калію, сірки.Це значно спрощує технологію внесення для користувачів. Тут "ДоброДІЙ" можна порівняти з українським селянином, який за довгий хліборобський день ким тільки не буває...

ОМД «ДоброДІЙ» є виключно українським продуктом, розробником якого є група українських вчених. Це дає змогу постійно вдосконалювати продукт за рахунок безпосереднього зворотного зв’язку між користувачами та виробниками і розробниками

Сировина, матеріали та комплектуючі, що використовуються у виробництві продукту, мають українське походження, що робить ОМД «ДоброДІЙ»«валютонезалежним»;

Органо-мінеральне добриво«ДоброДІЙ» стимулює розвиток та повноцінно живить посівний матеріал

Захищає від стресових факторів та коригує розвиток на ранніх стадіях

Усуває дисбаланс та повноцінно живить мікроелементами

Допомагає рослині максимально засвоювати традиційну систему живлення та споживати важкорозчинні сполуки солей, що знаходяться в ґрунті

Зміцнює імунну систему рослин

За рахунок повноцінного засвоєння всіх елементів живлення, дозволяє формувати високий урожай з максимальними, якісними показниками