ДЛЯ ЧОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДОБРИВО ПО ЛИСТКУ?


ІНТИНСИВНА ТЕРАПІЯ
За погано розвинутої або хворої кореневої системи, посушливої або дощової погоди, спеки або заморозку, несприятливого рівня РН і сольового складу ґрунту, тощо, часто спостерігається «голодування» рослин, тобто незасвоюваність, або навіть «блокування» всмоктування живильних речовин із ґрунту. Позакореневе підживлення безпосередньо через листя стає для таких рослин «інтенсивною терапією».

ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Живильні складові, нанесені на наземну частину рослини за допомогою обприскувача, усмоктуючись, проходять той же шлях синтезу, що і елементи, які потрапили в рослину через кореневу систему, але в 5-8 раз швидше. Позитивний результат від позакореневого підживлення помітний уже через 1-3 дні, а іноді навіть через кілька годин.

БЕЗ ДЕФІЦИТУ ЕЛЕМЕНТІВ
У випадку, якщо недолік якого-небудь елемента живлення виявляється у процесі розвитку рослини, позакореневе підживлення часто стає єдиним ефективним способом усунення виниклого дефіциту.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЖЛИВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Рослині життєво необхідні як макро-, так і мікроелементи. Проте мікроелементи, що перебувають у ґрунтах, входять до складу різних з'єднань, більша частина яких представлена нерозчинними або важко розчинними формами, і лише невелика — рухливими формами, які можуть засвоюватись рослинами.

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ЖИВИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
У разі ж застосування позакореневого підживлення рослини отримують мікроелементи у легкодоступній (хелатній) формі та у «зручному» для кожного виду рослин співвідношенні, а при правильному виборі підживлювального комплексу додатково ще й стимулюючі та імуномодулюючі речовини!

ДОДАТКОВА ЕКОНОМІЯ
Постійне зростання вартості енергоресурсів, що призводить до необхідності застосування енергозберігаючих технологій. Мінімальна обробка ґрунту, нульова технологія вирощування сільськогосподарських культур суттєво обмежують можливості вибору методу внесення добрив у порівнянні із класичними агротехнологіями.

ЗАПОБІГАННЯ НЕПРОДУКТИВНИХ ВИТРАТ
Позакореневе підживлення дозволяє додатково економити на самих добривах. Справа у тому, що при внесенні добрива по листку (особливо, якщо вегетативний апарат рослини вже добре розвинений) практично все добриво попадає в рослину, що запобігає непродуктивним втратам, і, відповідно, дає можливість частково зменшити розрахункову норму внесення.

ЗБІЛЬШЕННЯ НОРМИ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ
Систематичне насичення рослини необхідними для розвитку речовинами за допомогою позакореневого живлення, призводить до більш активного та повноцінного засвоювання речовин з ґрунту, а це, в свою чергу дає змогу зменшити норми ґрунтового внесення добрив на 30-40 відсотків.
Потреба рослин у мінеральних елементах задовольняється більшою мірою через кореневу систему та в рази перевищу ті кількості, які технологічно та економічно доцільно можна забезпечити позакореневими методами живлення. Разом з тим, у багатьох випадках тільки за допомогою позакореневого живлення можна швидко забезпечити рослину вкрай необхідними речовинами.


AURREA MEDIOCRITAS ("Золота середина") полягає у грамотному поєднанні кореневого та позакореневого підживлення відповідно до потреб рослини, існуючого агрофону та особливостей обраної технології вирощування з метою покращення якісних та кількісних показників врожаю з одночасним зменшенням загальних витрат на вирощування.