14 червня 2016 року

Мікроелементами називають хімічні елементи, які необхідні для нормальної життєдіяльності живих організмів (рослин, тварин і людей) і використовуються ними в мікро кількостях, порівняно з іншими елементами мінерального живлення. Незважаючи на це, їх біологічна роль надзвичайно велика, адже вони використовуються в побудові ферментних систем організмів.

Їх недолік в ґрунті не призводить до загибелі рослин, але може бути причиною зниження швидкості і повноти протікання біохімічних процесів, ураження рослин хворобами, що значною мірою позначається на величині і якості врожаю.

107

Щоб отримати заплановані врожаї сільськогосподарських культур фермери, своєчасно як осінню так і восени, вносять добрива. Але це не повністю забезпечує рослини поживними речовинами. Бо на той період, коли рослина потребує живлення, добрива вже поглинуті ґрунтовими колоїдами, а поверхня суха. Тому, вегетуючим рослинам потрібне додаткове живлення. Бажано, щоб підживлення було мало витратним, забезпечувало потреби певної культури та щоб було просте в технологічному використанні.

Свого часу, за методом Бузницького, почали вносити добрива поміж рядками. Але на жаль, не завжди можливі у посівах зернових колосових культур, оскільки дисковими сошниками травмують рослини. Хочу зазначити, що повністю замінити традиційні способи внесення добрив у ґрунт, було б помилкою. Позакореневе підживлення, можливо використовувати як допоміжне живлення, для коригування нестачі елементів живлення. Науково-обгрунтована система підживлення це є симбіоз осінньо-весняного внесення та позакореневих підживлень під час вегетації.